Den øverste seksjonen av en nettside

Nettbutikker

Vi styrker deres digitale profil ved å designe logoer og kampanjer som fremmer deres budskap. Vi utvikler  original grafikk, i både stort og lite format.

Prosessen bak våre nettbutikker

Planlegging

I planleggingsfasen lager vi en oversikt over nettstedets komponenter, etablerer et overordnet tema og fordeler oppgaver.

Innholdsproduksjon

Alt spesialbestilt innhold produseres. Våre tilbud inkluderer foto og video, interaktive systemer og grafisk design.

Oppsett og design

Designere integrerer alt bestilt inhold inn i den unike estetikken til hver nettside slik at tekst, media og interaktive systemer framstår på en sammenhengende måte.

Tilbakemelding og videreutvikling

Vi presenterer en prototype av nettstedet for evaluering, og begynner videreutvikling basert på tilbakemeldingene.

Brukertesting

Når nettstedet har tatt form og nærmer seg publisering gjennomfører vi grundig brukertesting på alle platformer nettsiden er tilgjengelig på.

SEO

Vi optimaliserer nettsidens SEO for å gjøre din bedrift synlig på nettet.
Vår SEO inkluderer HTML meta-data, sitemap.xml og smart web-lasting.

Publisering

Nettstedet er endelig klart til å publiseres. Utviklingen er ferdig, men vår jobb er ikke over enda.

Vedlikehold og oppdateringer

Vi vil fortsette tilstedeværelsen ved å levere regelmessige oppdateringer av nettsiden basert på både data-analyser og tilbakemeldinger.